Bình đẳng giới – Ngang bằng hay Tôn trọng

Nhắc đến bình đẳng giới là nhắc tới sự ngang bằng. Đó là nơi mà đàn ông có thể làm công việc của phụ nữ và ngược lại. Suy nghĩ này là không sai, nhưng liệu nó có đúng hoàn toàn với bình đẳng giới hay không?

Theo công ước CEDAW – công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ – cho rằng Bình đẳng giới là tình trạng (điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc…) mà trong đó nữ giới và nam giới được hưởng vị trí như nhau, có cơ hội bình đẳng để tiếp cận, sử dụng các nguồn lực để mang lại lợi ích cho mình, phát hiện và phát triển tiềm năng của mỗi giới nhằm cống hiến cho sự phát triển của quốc gia và được hưởng lợi từ sự phát triển đó. 

Bình đẳng giới

Có 3 loại bình đẳng giới được quan tâm hiện nay là bình đẳng kiểu hình thức, bình đẳng kiểu bảo vệ, và bình đẳng thực chất. 

  1. Bình đẳng kiểu hình thức

Bình đẳng kiểu hình thức coi việc nam và nữ là như nhau, không để ý đến khác biệt sinh học của họ và sự khác biệt do xã hội quy định. Từ đó có cách đối xử với họ ngang bằng với nhau. Nữ giới có thể tiếp cận các cơ hội như cách nam giới có thể làm. Ưu điểm ở đây là người phụ nữ có thể làm được nhiều công việc hơn, không còn bị gò bó trong những khuôn khổ xã hội xưa. Tuy nhiên, do việc không để ý đến những khác biệt giữa hai giới nên dễ dẫn đến tạo gánh nặng cho người phụ nữ. Điều đó khiến họ phải sống như một người đàn ông. Về lâu về dài sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong chính con người họ.

     2. Bình đẳng kiểu bảo vệ

Những người theo kiểu bình đẳng này nhìn nhận sự khác biệt của phụ nữ dưới những điểm yếu để đối xử khác biệt. Đối xử khác biệt ở đây không phải là kiểu đối xử như thời xưa, bắt phụ nữ phải sống theo “công – dung – ngôn – hạnh”. Họ chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với đàn ông như cấu tạo sinh lý cơ thể, cách suy nghĩ, tâm tư tình cảm. Từ đó đưa phụ nữ dưới những “cánh chim bảo vệ”, dễ làm cản trở một vài sự lựa chọn của phụ nữ, khiến họ mất đi nhiều cơ hội được thể hiện bản thân. Việc này còn định hình khuôn mẫu về phụ nữ và không dẫn đến các biến đổi cần thiết cho xã hội.

      3. Bình đẳng thực chất

Bình đẳng thực chất nhìn nhận sự khác biệt giữa nam và nữ về sinh học và sự khác biệt xã hội do lịch sử để lại, chú ý đến bình đẳng trong pháp luật và bình đẳng trong thực tế. Bên cạnh đó, họ còn điều chỉnh môi trường tiêu cực đối với phụ nữ. Điều này khiến cho phụ nữ được bình đẳng về việc nắm bắt cơ hội và hưởng thụ chúng.

Vậy vấn đề nào nên ngang bằng, vấn đề nào cần tôn trọng khi nói về bình đẳng giới?  

Ngang bằng khi: 

  • Con gái và con trai được ưa thích như nhau trong sinh sản và nuôi dưỡng;
  • Nữ giới và nam giới phải được tôn trọng và có quyền quyết định mọi công việc như nhau;
  • Nữ giới và nam giới được bồi dưỡng về văn hóa, khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng lực;
  • Nữ giới và nam giới được sử dụng và kiểm soát các nguồn lực. Có thể là vay vốn, kỹ thuật công nghệ, lao động, giáo dục đào tạo, thông tin, đất đai…;
  • Nữ giới phải được hưởng thụ đầy đủ như nam giới các lợi ích xã hội. Có thể là thu nhập, sở hữu tài sản, quyền lợi chính trị, phúc lợi xã hội, y tế,…
Ngang bằng giữa nam và nữ trong bình đẳng giới

Tôn trọng là: 

  • Không phân biệt đối xử, bạo lực ngược đãi trong gia đình và xã hội;
  • Tôn trọng khác biệt sinh lý và tâm lý trong các vấn đề xã hội; 
  • Trao cho phụ nữ cơ hội làm việc trong các lĩnh vực quản lý lãnh đạo. Có thể là làm lãnh đạo trong các đoàn thể, tham gia vào chính trị. Hay họp bàn quyết định các công việc trong cộng đồng.
Cần tôn trọng sự khác biệt giữa nam và nữ trong bình đẳng giới

Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt. (Voltaire)

Hoàng Giang

Tài liệu tham khảo: http://phanhoichinhsach.molisa.gov.vn/documents/20182/26557/T%C3%A0i+li%E1%BB%87u+t%E1%BA%ADp+hu%E1%BA%A5n+-+B%C3%ACnh+%C4%91%E1%BA%B3ng+gi%E1%BB%9Bi/663de24a-c38f-43fc-b21e-5d2e086eb2eb?version=1.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *