DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Dưới sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, những nhóm ngành sau được dự báo sẽ trở nên “khát” nhân lực trong 5 – 10 năm tới:

Dẫn đầu là nhóm ngành công nghệ thông tin (phân tích dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng,….) và công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh tài chính và nhiều lĩnh vực khác.

Công nghệ tự động hóa (cơ điện tử, điện tử, điều khiển tự động, chế tạo ô tô, chế tạo vật liệu…).

Các ngành kỹ thuật xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, năng lượng, công nghệ in 3D.

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, kỹ thuật y sinh (tích hợp kỹ thuật số – vật lý – sinh học).

Nhóm ngành quản trị, dịch vụ quản trị tài chính – đầu tư, logictis, du lịch, dinh dưỡng…; Nhóm ngành nghệ thuật, xã hội, nhân văn và sáng tạo (như kiến trúc, thiết kế, dịch thuật…

Trong giai đoạn 2019 – 2025, nhu cầu nhân lực tại TP HCM dự báo mỗi năm có khoảng 300.000 chỗ làm việc (150.000 chỗ làm việc tăng thêm). Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm bình quân 85%, trong đó nhu cầu nhân lực có sơ cấp nghề chiếm tỷ lệ 21%, trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ 28%, trình độ cao đẳng chiếm 16%, trình độ đại học trở lên chiếm 18%.

Có thể thấy đa phần các nhóm ngành đều có xu hướng “số hóa”, “tự động hóa”,… trong tương lai. Ngoài ra, với sự hội nhập sâu rộng, trình độ tiếng Anh cũng như những kỹ năng mềm càng trở nên cấp thiết và là một yêu cầu không thể thiếu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà nước cũng cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý tạo môi trường thuận lợi phát triển nguồnnhân lực, khuyến khích phát triển thị trường lao động chất lượng cao; thị trường sản phẩm khoa học công nghệ phải phản ánh đầy đủ quan hệ cung – cầu, qua đó, làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính sách. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp (startup), đổi mới sáng tạo trong các trường đại học đào tạo về công nghệ; gắn kết chặt chẽ giữa các vườn ươm khởi nghiệp với trường đại học và doanh nghiệp…

Các cơ sở giáo dục đại học cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các trường đại học quốc tế để xây dựng các phòng thí nghiệm theo hình thức hợp tác công – tư; Xây dựng mô hình giáo dục 4.0 theo kịp xu hướng công nghệ hiện đại trong nền kinh tế 4.0.

*Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *