TS Đào Lê Hoà An

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Ứng dụng Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành

Brochure Đặt lịch

TS Tô Nhi A

Cố vấn khoa học Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý JobWay

Brochure Đặt lịch

TS Nguyễn Đức Nghĩa

Phó chủ tịch hiệp hội các trường Đại học Việt Nam

Brochure Đặt lịch

TS Lê Thị Thanh Mai

Trưởng ban Công tác sinh viên ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Brochure Đặt lịch

Thầy Trần Anh Tuấn

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Kinh tế Quốc tế

Brochure Đặt lịch

TS Bùi Hồng Quân

Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Brochure Đặt lịch

TS Nguyễn Hữu Long

Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phân viện miền Nam

Brochure Đặt lịch