Văn hoá doanh nghiệp – điểm tựa cho sự phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp đề cập đến các giá trị cốt lõi của một tổ chức, công ty, đó là nơi thể hiện những tiêu chuẩn, niềm tin, và xác định bản chất của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp thường bắt nguồn từ các mục tiêu, chiến lược kinh doanh, hệ thống quản lý và cách tiếp cận các bên liên quan gồm nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, văn hóa doanh nghiệp là một thành phần thiết yếu tạo nên thành công hay thất bại cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

Vì “mỗi nhà mỗi cảnh” nên từng doanh nghiệp với từng sứ mệnh, quy mô và loại dịch vụ khác nhau sẽ có hệ thống văn hóa khác nhau. Tuy nhiên sau đây là một số nguyên tắc chung mà doanh nghiệp có thể xem xét để đưa vào bộ văn hóa của mình:

Nếu chiến lược kinh doanh được ví như Hạt thì văn hoá doanh nghiệp sẽ được xem là Đất. Nếu Đất không tốt thì dù cố gắng mấy Hạt cũng không thể nảy mầm và lớn mạnh được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *